perusopinnot.jpg


Tämä on Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan KASOPE:n koulutusteknologian perusopintojen wiki-sivusto.
Opintokokonaisuuden järjestää
Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö.

Tieteenalana koulutusteknologia on tulevaisuusorientoitunutta. Koulutusteknologian opintojen tavoitteena on tuottaa kasvatustieteeseen pohjautuvaa tieto- ja viestintätekniikan pedagogista asiantuntijuutta. Koulutusteknologiassa yhdistyvät ajankohtainen tutkimustieto oppimisesta ja koulutuksesta tavoilla, joilla valmistaudutaan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin. Opinnoissamme korostuvat mm. yhteisöllinen tiedonrakentaminen, oppimisen itsesäätely sekä tiederajat ylittävät lähestymistavat. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti sosiaalisen median sovelluksia ja ympäristöjä.

Tästä wikistä löydät perusopintojen kurssien työtilat.


Ajankohtaista
Opettajat

- Pirkko Hyvönen, tutkijatohtori, huone KK220 (erityisesti kurssi Projektiopiskelu)
- Essi Vuopala, yliopisto-opettaja, huone KK231 (erityisesti kurssit Koulutusteknologia muuttuvassa yhteiskunnassa, Pedagogisia näkökulmia tieto- ja viestintätekniikan soveltamiseen sekä Designing e-learning)
- Harto Pönkä, koulutussuunnittelija, huone KTK235 (erityisesti kurssi Digitaalinen portfolio oppimisen tukena)
- Sanna Järvelä, professori, sivuaineen vastuuhenkilöTutkimuslupa

Opintojaksoja ja niiden tuotoksia, erityisesti verkkomateriaaleja voidaan yliopiston käytäntöjen mukaisesti käyttää tutkimustarkoituksiin. Kaikki materiaalit käsitellään tutkimuseettisesti ja anonyymisti. Mikäli sinulla on jotain tätä vastaan, ilmoita siitä sähköpostilla (essi.vuopala(at)oulu.fi).

© 2009-2010 This wiki is copyrighted.** You may download, display and print it for your own personal and non-commercial research, studying and teaching purposes, when the source must be always mentioned. Use of the photographs is prohibited without permission of the authors.

päivitetty 25.8.2009.